Galiu būti naudingas

“No Man is an Island” – John Donne

01

Kasdienis valdymas

Asaichi – tai susirinkimų pagrindu veikianti sistema, kurios pagalba valdomi svarbiausi organizacijos procesai. Trumpų ir efektyvių susirinkimų metu nuolatos stebimi pagrindiniai rodikliai, paskiriami atsakingi asmenys už jų sprendimą. 

Japonijoje Asaichi vardu pavadintas rytinis žuvies turgus, kur parduodama šviežiausia produkcija. Šis turgus išsiskiria tuo, jog jame parduodama tik pati šviežiausia žuvis. Japonų kalboje Asaichi reiškia „pirmasis – svarbiausias dalykas ryte“.

Kiekvieną rytą organizacijoje vyksta susirinkimai, kuriuose dalyvauja visi įmonės darbuotojai. Visi dalyviai susirinkimo metu stovi! Trukmė nuo 5 iki 20 min. Susiskirstę į grupes (skyrius) darbuotojai susitinka skirtingu laiku (Pavyzdžiui, 07:00 gamybos darbuotojai su darbų vadovu; 07:30 darbų vadovai su skyriaus vadovu. 08:00 Gamybos vadovai su gamybos direktoriumi; 08:30 direktorių susirinkimas.) 

Darbuotojai į kasdienius susirinkimus, kaip ir į rytinį Japonijos žuvies turgų, ateina su vienu tikslu – gauti „šviežiausius“ rodiklius ir juos paversti realia verte sau bei visai organizacijai.

Pirmuosius Jūsų organizacijos susirinkimus moderuosiu, juose dalyvausiu pats ir išmokysiu paversti juos kasdieniu efektyviu įpročiu.

 • Bus efektyviai ir greitai pasidalinta informacija, ką pavyko padaryti vakar/praėjusią savaitę;
 • Išgirstos įmonės klientų aktualijos;
 • Aptarti pagrindiniai dienos prioritetai;
 • Aptarti įmonės finansų (ar kitokie) rodikliai;
 • Pasidalinta sunkumais, kuriuos sprendžiant komandos nariams reikia pagalbos (kolegos turėtų pagelbėti po susirinkimo, bet ne jo metu!);
 • Skirta laiko aptarti asmeniniams laimėjimams darbuose.
 • Komandų lyderiai ir darbuotojai bus įpareigoti ne perduoti tos pačios problemos kitiems, kitai dienai/pamainai.
 • Komandos ir darbuotojai mato “big picture” bei bendrą situaciją organizacijoje
 • Nebelieka vietos teiginiams “aš nežinojau” , “seniai kalbėjomės”
 • Sprendimų ieškoma kasdien, užuot atidėjus iki kitos savaitės
 • Vadovai priversti ieškoti būdų kaip ir už ką pagirti savo darbuotojus kasdien.
 • Stiprėja komandinė dvasia.

02

7 žingsnių procesas

Kartą į ketvirtį inicijuojamas vadovo susitikimas su kiekvienu iš tiesioginių pavaldinių. Kiekvieno susitikimo metu aptariami 7 esminiai klausimai. Idealiu atveju, kiekvienas klausimas nuveda prie dvipusio dialogo, padedančio išsiaiškinti prioritetus, užtikrina kryptingą darbą ir skatina suprasti vienam kitą.

7 klausimai:

 1. Kur mes kaip organizacija einame?
 2. Kur tu judi? 
 3. Kas tau sekasi geriausiai?
 4. Kokie veiksmai gali nuvesti prie teigiamų pokyčių? 
 5. Kaip galėčiau tau padėti? 
 6. Kokių pasiūlymų turi man? 
 7. Kas tave daro laimingą?

 

Trukmė 1-1,5 val.

Šis metodas užtikrina visapusišką veiksmų suderinamumą pagal Marshall Goldsmith metodiką.
Pirmuosiuose pokalbiuose dalyvausiu pats ir užduosiu toną būsimiems pokalbiams.

 • Bus pasidalinta savo požiūriu į esminius prioritetus iš platesnės, visos įmonės perspektyvos.
 • Suderinta įmonės kryptis su įmonės skyriais.
 • Įvertinti pagrindiniai pasiekimai iš darbuotojo perspektyvos (kuomet jis pats vertina savo gerai atliktus darbus). 
 • Išgirsta darbuotojo nuomonė bei idėjos, kaip galima pagerinti procesą.
 • Pasiūlyta pagalba darbuotojui siekiant sutartų tikslų. 
 • Išgirsti pasiūlymai vadovui apie tai, kas galėtų padaryti jį geresniu vadovu.
 • Skirtas nepertraukiamas dėmesys darbuotojui.
 • Lavinamas emocinis intelektas.
 • Išnyksta metinių pokalbių poreikis. 
 • Kadangi pokalbiai kelis kartus dažnesni nei metiniai pokalbiai, vadovas mato ir suvokia realią situaciją ir darbuotojų savijautą esamu momentu. 
 • Darbuotojai jaučiasi vertinami, išgirsti, saugesni.

03

Strateginės sesijos

Sesija sukurta pagal  japonų išpopuliarintą Hoshin Kanri metodą –  paprastą,  praktiškai lengvai pritaikomą  įrankį, leidžiantį rezultatyviai valdyti strateginio  planavimo procesą. Metodas grįstas Demingo ratu ”Planuok-daryk-tikrink-veik” – visų lygių vadovų įtraukimu planavimo etape, nuoseklia planų vykdymo kontrole ir pasiektų rezultatų analizės panaudojimu tolimesniam organizacijos augimui.

Sesijos vyksta 1k/sav keturias savaites iš eilės. Vienos sesijos trukmė – 1 val. 

Sesijos metu sukuriama 1 lapo strategija, kurioje išdėstomi organizacijos ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai bei prioritetinės iniciatyvos.

Pirmosiose sesijose dalyvausiu pats, išmokysiu strateguoti viename lape, palydėsiu per procesą. 

 • Sukurta ir patvirtinta 1 lapo strategija.
 • Suvienyta,  sutelkta bei apjungta vadovų komanda bendram tikslui. 
 • Visi vadovai įtraukiami į strategijos kūrimą ir įgyvendinimą. 
 • Tikslai ir iniciatyvos suderinamos tarp proceso dalyvių.
 • Kiekvienas sesijos dalyvis prisiima atsakomybę už tam tikras veiklas.
 • Nuolatinė strategijos peržiūra ir korekcijos. 
 • Nustatyti veiklos rodikliai.
 • Vadovai nebegali priekaištauti, kad neturi strateginio plano.
 • Atsiranda gėdos jausmas prieš kolegas, jei nesilaikoma susitarimų, terminų.
 • Vadovai mažiau laiko skiria kasdieninių “gaisrų gesinimui” ir suranda laiko organizacijos ateities vizijai bei planavimui.